در سال 2024، دیتاسنترها به طور فزاینده‌ای:

مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشین خواهند بود: هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای خودکارسازی وظایف، افزایش کارایی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در دیتاسنترها استفاده خواهند شد.
به سمت لبه شبکه (edge) حرکت خواهند کرد: دیتاسنترهای لبه در نزدیکی کاربران و دستگاه‌ها قرار خواهند گرفت تا تاخیر را کاهش و پهنای باند را افزایش دهند.
سبزتر خواهند شد: دیتاسنترها به طور فزاینده‌ای از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده خواهند کرد و برای کاهش مصرف انرژی خود تلاش خواهند کرد.
مقیاس‌پذیرتر و انعطاف‌پذیرتر خواهند شد: دیتاسنترها برای پاسخگویی به تقاضای در حال تغییر، به طور فزاینده‌ای مقیاس‌پذیر و انعطاف‌پذیرتر خواهند شد.
متمرکز بر امنیت سایبری خواهند بود: دیتاسنترها به طور فزاینده‌ای بر روی امنیت سایبری تمرکز خواهند کرد تا از داده‌ها و زیرساخت‌ها در برابر حملات سایبری محافظت کنند.
برخی از روندهای کلیدی که آینده دیتاسنترها را شکل خواهند داد عبارتند از:

رشد سریع داده‌ها: حجم داده‌ها به طور فزاینده‌ای در حال رشد است و این امر نیاز به دیتاسنترهای بزرگ‌تر و کارآمدتر را افزایش می‌دهد.
ظهور اینترنت اشیا (IoT): میلیاردها دستگاه به اینترنت متصل می‌شوند و این امر نیاز به دیتاسنترهای لبه برای پردازش داده‌ها در نزدیکی کاربران و دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
رشد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین: هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به طور فزاینده‌ای در دیتاسنترها برای خودکارسازی وظایف، افزایش کارایی و بهینه‌سازی مصرف انرژی استفاده می‌شوند.
نگرانی‌های مربوط به امنیت سایبری: حملات سایبری به طور فزاینده‌ای در حال افزایش هستند و این امر نیاز به دیتاسنترها برای تمرکز بیشتر بر امنیت سایبری را افزایش می‌دهد.
در سال 2024، دیتاسنترها نقش حیاتی در اقتصاد دیجیتال ایفا خواهند کرد. آن ها زیرساختی را برای طیف گسترده‌ای از خدمات، از جمله تجارت الکترونیک، رسانه‌های اجتماعی، محاسبات ابری و هوش مصنوعی ارائه خواهند داد.

منبع:

گزارش IDC: پیش‌بینی‌های جهانی دیتاسنتر تا سال 2025