این اقدام گوگل کلود می‌تواند به جذب مشتریان جدید و افزایش سهم بازار آن در صنعت خدمات ابر کمک کند.

تا پیش از این، گوگل کلود از مشتریانی که می‌خواستند داده‌های خود را به ارائه‌دهندگان خدمات ابر رقیب منتقل کنند، بر اساس حجم داده‌های منتقل شده، هزینه دریافت می‌کرد. این امر می‌توانست مانعی برای خروج مشتریان از گوگل کلود باشد.

با حذف هزینه‌های انتقال داده، گوگل کلود این مانع را برای مشتریان خود از بین برده است. این امر می‌تواند به جذب مشتریانی که به دنبال انتقال به ارائه‌دهندگان خدمات ابر رقیب هستند، کمک کند.
علاوه بر این، حذف هزینه‌های انتقال داده می‌تواند به افزایش شفافیت و رقابت در صنعت خدمات ابر کمک کند.

در اینجا چند دلیل برای حذف هزینه‌های انتقال داده توسط گوگل کلود وجود دارد:

جذب مشتریان جدید: حذف هزینه‌های انتقال داده می‌تواند به جذب مشتریانی که به دنبال انتقال به ارائه‌دهندگان خدمات ابر رقیب هستند، کمک کند.
افزایش سهم بازار: حذف هزینه‌های انتقال داده می‌تواند به افزایش سهم بازار گوگل کلود در صنعت خدمات ابر کمک کند.
افزایش شفافیت و رقابت: حذف هزینه‌های انتقال داده می‌تواند به افزایش شفافیت و رقابت در صنعت خدمات ابر کمک کند.

گوگل کلود اولین ارائه‌دهنده خدمات ابری نیست که هزینه‌های انتقال داده را حذف می‌کند.
 نمونه دیگر از ارائه‌دهندگان خدمات ابری که هزینه‌های انتقال داده را حذف کرده‌اند وجود دارد:

آمازون وب سرویس (AWS)
مایکروسافت آزور
IBM Cloud