Cloud 1 Cloud 2 Cloud 3 Chakavak Main Character

در حال بارگزاری...

بازیابی پس از بحران(DRaaS)

راهکار بازیابی پس از بحران پایداری سرویس های شما را تضمین می نماید

بازیابی پس از بحران(DRaaS)

بحران ها و فجایع بسته به شرایط می‌توانند انواع مختلفی از خسارات را با شدت‌های مختلف وارد کنند. قطع کوتاه‌مدت سرویس می‌تواند منجر به آسیب جدی به مشتریان و از بین رفتن اطلاعات حساس در لحظه شود. طوفان یا گردباد می‌تواند کل تأسیسات تولیدی، مرکز داده یا دفتر را از بین ببرد. یک حمله سایبری موفق می تواند تا ماه ها کشور را دچار اختلال نماید.بعلاوه، بسیاری از کسب و کارها موظفند برای احراز مقررات انطباق، برنامه‌هایی برای بازیابی از فاجعه، تداوم سرویس و محافظت از داده‌ها ایجاد کنند. این امر به ویژه برای سازمان‌هایی که در بخش‌های مالی، بهداشتی، تولیدی و دولتی فعالیت می‌کنند بسیار مهم است. عدم وجود رویه‌های بازیابی از فاجعه می‌تواند منجر به مجازات‌های قانونی شود، بنابراین درک چگونگی رعایت استانداردهای بازیابی پس از بحران بسیار مهم است. کارشناسان چکاوک پیوسته می کوشند با بهره گیری از تکنولوژی ها و زیرساخت های فنی و همچنین توان فنی و اجرایی نسبت به مشاوره و طراحی معماری بازیابی پس از بحران اقدام نمایند چکاوک راهکار های hot site ، warm site و cold site برای سرویس سازمان های متوسط و بزرگ طراحی و اجرا نموده و آسودگی خیال را برای مدیران و کارشناسان سازمان به ارمغان می آورد ، اتصال به چکاوک از هر مسیری و از هرجایی امکان پذیر است و همیشه می توان روی انعطاف چکاوک حساب کرد.

خصوصیات

ویژگی های راهکارها

معماری مشخص مبتنی بر سازمان شما

دسترسی همیشگی به داده ها

بیمه اطلاعات و داده های مهم

پشتیبان سرد گرم و داغ برای سرویس ها